ساکنان روستاهای /القاهره/ و /الدشيشه/ در حومه تل تمر مانع از عبور خودروهای زرهی نیروهای اشغالگر آمریکا شدند

حسکه – سانا

ساکنان روستاهای /القاهره/ و /الدشيشه/ در منطقه تل تمر واقع در حومه شمالی غربی حسکه جلوی عبور کاروان نیروهای آشغالگر آمریکا گرفته اند وآن را مجبور به عقب نشینی کرده اند.

خبرنگار/سانا/ در حسکه اعلام کرد که خودروهای زرهی متعلق به نیروهای اشغالگر آمریکا قصد عبور از روستاهای /القاهره/ و /الدشيشه/  را داشتند که ساکنان این دو روستا به مقابله با آنها رفتند و به سمتشان سنگ پرتاب کردند و مانع جلوتر آمدن آنها شدند و در نهایت وادارشان کردند به همان جایی که از آنجا آمده بودند بازگردند.

شایان به ذکر است که در بیستمین ماه جاری یک ایست بازرسی ارتش عربی سوریه سد راه کاروان نیروهای اشغالگر آمریکا شد و به آن اجازه نداد به سمت روستای «ام الخیر» عبور کند.

غیاث جاویش