جنبش خلق لبنان اقدامات غربی علیه سوریه را محکوم کرد

بیروت – سانا

جنبش خلق لبنان باردیگر همبستگی خود را با سوریه اعلام و به شدت اقدامات تحمیلی غرب علیه سوریه  را محکوم کرد.

جنبش خلق لبنان با صدور بیانیه ‌ای به پیروزی‌های سوریه اشاره و بیان کرد: از سال ۲۰۱۱  با نظارت آمریکا و مشارکت متحدان آن به ویژه رژیم اشغالگر و برخی کشورهای عرب و منطقه‌ ای از طریق گروه های تروریستی جنگ جهانی علیه سوریه راه انداخته شد.

در این بیانیه آمده است: پیروزی‌ به لطف آگاهی و ملی گرایی مردم سوریه و فداکاری های ارتش آن و حمایت کشورهای دوست و نیروهای مقاومت محقق شده است.

این جنبش اعلام کرد: فشارها وارد شده به لبنان نه فقط به  به مردم سوریه آسیب می رساند بلکه  لبنان را نیز به سوی فروپاشی اقتصادی و بی‌ثباتی سوق می دهد.

غیاث