پیش بینی برداشت 2700 تن گیلاس از استان قنیطره

قنیطره – سانا

اداره کشاورزی قنیطره از پیش بینی تولید 2700 تن گیلاس در باغ های این استان خبر داد.

مدیر شعبه قنیطره اداره کشاورزی در مصاحبه با خبرنگار/سانا/ ضمن اشاره به استقبال خوب کشاورزان از کشت درختهای گیلاس گفت: حدود 100هکتار از باغ‌های قنیطره به این محصول اختصاص دارد.