وزارت بهداشت: ثبت 15 مورد ابتلای جدید به کرونا در بین سوری های تازه وارد شده به این کشور، داد ..کشور هایی مبدء آنها عبارتند از: 9 تن از کویت ، 5 نفر از سودان و یک نفر دیگر از امارات با این آمار های جدید تعداد کل مبتلایان در سوریه به 121 مورد رسیده است