آدم ربایی ده ها تن در شمال غرب حسکه توسط اشغالگران ترکیه

حسكة-سانا

اشغالگران ترکیه و مزدوران آن جنایت های خود ضد غیر نظامیان شهر حسکه را ادامه می دهند و ده ها تن از روستای تل حلف واقع در شمال غرب حسکه را ربوده اند.

خبرنگار سانا در حسکه یاد آور شد: گروه هایی از اشغالگران ترکیه و مزدوران آن به منازل روستای تل حلف حمله کردند و بیش از سی نفر غیر نظامی را به مکان های نا معلوم بردند.

شاهد أيضاً

تصحیح اوراق امتحانات دوره متوسط اول و دوم

تصحیح اوراق امتحانات دوره متوسط اول و دوم