سازمان جهاد کشاورزی: آمادگی 4 مرکز جهت دریافت محصولات گندم حومه دمشق

دمشق-سانا

سازمان جهاد کشاورزی حومه دمشق تدارکات لازم برای برداشت گندم و جو را به پایان رساند.

مدیر کشاورزی حومه دمشق مهندس عرفان زیاده توضیح داد: جهت دریافت گندم چندتا مرکز و سلول را مجهزو به منظور کاهش هزینه های حمل و نقل گندم، واحد بنیاد حبوبیات ماشین های برای دریافت مستقیم تولیدات گندم از کشاورزان تامین کرده است.

وی افزود: بیش بینی می شود که حدودا 48147 تن گندم تولید کنیم .

شاهد أيضاً

تیم دولتی مسؤول مقابله با ویروس کرونا مقررات مربوط به منع رفت و آمد شبانه و منع تردد بین استان ها را لغو کرد

دمشق – سانا تیم دولتی مسؤول مقابله با ویروس کرونا امروز با تشکیل نشستی به …