همراه با اسناد و مدارک … حمله گمراه کننده رسانه ای بریتانیا ضد سوریه به این ترتیب بود

لندن-سانا

آنچه سايت خبري بريتانيايي “ذا کناری” در سال 2016 درباره مداخله انگلستان و رسانه های آن در سوریه و حمایت کور کورانه این کشور از تروریست ها و معرفی آنها نزدافکار عمومی به عنوان “معارضه معتدل”فاش کرده، اندکی از بسیاری بوده است.

نویسنده بریتانیایی مارک کورتس در مقاله منتشره توسط پایگاه “مدل ایست آی” یک سری اسناد و مدارک جدیدی را فاش کرده که در این مدارک تاکید شده که بریتانیا عملیات سری ضد سوریه را در اوایل سال 2012 میلادی را شروع کرد یعنی از همان آغاز جنگ تروریستی علیه این کشور است که طی این جنگ بریتانیا نقشی به سزایی برای تامین اسلحه به تروریست ها و انجام دوره های آموزشی برای آنها با همکاری آمریکا و رژیم سعودی را داشته و این تروریست ها نام “اپوزیسیون میانه رو” را داد.

شاهد أيضاً

استان حلب – بازسازی 70 مدرسه در حومه شهر حلب و 40 در شهر حلب