مراحل نهایی تدارکات لازم برای بازار یابی تولیدات گندم درعا رو به پایان رفت

درعا-سانا

واحد بنیاد حبوبات سوریه اصلاحات لازم را برای دو مرکز بازاریابی در مناطق ازرع و صنمین واقع در شهر درعا به منظور ذخیره محصولات حبوبیات که در ماه آتی شروع می شود، به پایان رساند.

مدیر واحد بنیاد حبوبیات مهندس عصام صیاصنه در اظهارات خود به خبرگزاری سانا بیان داشت: از آنجایی که اصلاحات لازم برای این دو مرکزانجام و آزمایشگاه ها و انبار ها نیز تهیه شده، این دو مرکز آمادگی جهت دریافت گندم کشاورزان را دارند.

وی افزود: تمام تدابیر لازم برای تامین گندم مورد نیاز فصل بعدی و همچنین نیاز های آسیاب ها و نانوایی های خاص و عام اتخاذ شده است.

شاهد أيضاً

استان حلب – بازسازی 70 مدرسه در حومه شهر حلب و 40 در شهر حلب