عضو پارلمان کشور چک اقدامات اقتصادی اجباری غرب علیه سوریه را محکوم کرد

براگ – سانا

عضو پارلمان جمهوری چک، اقدامات اقتصادی اجباری غرب علیه سوریه را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو آنها شد.

زدینیک اوندرچک عضو پارلمان کشور چک به خبرنگار سانا در براگ به پایداری و ثبات مردم سوریه در برابر این اقدامات تحمیلی، به ویژه در شرایط شیوع «ویروس کرونا» و حمایت کشورهای غربی از تروریسم در منطقه اشاره کرد.

وی نیز نسبت به پیروزی سوریه به عزیمت ارتش و ملت آن و با همکاری با متحدانش ابراز اطمینان کرد.