رئیس جمهور بشار اسد دستور تعیین کمک های رایگان سالانه حداقل 2٪ از تعداد دانشجویان به همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی خصوصی برای خانواده های شهدا و نظامیان مفقود شده از ارتش و نیروهای مسلح و نیروهای امنیت داخلی که به دلیل جنگ، عملیات جنگی یا به دست گروه های ترورستی یا عناصر خصمانه ای شهید و مجروح شده اند، را صادر کرد

شاهد أيضاً

نیروهای اشغالگر آمریکا یک کاروان حامل تجهیزات و تسلیحات وارد خاک سوریه کردند

حسکه -سانا نیروهای اشغالگر آمریکا در ادامه نقض قوانین بین المللی یک کاروان حامل تجهیزات نظامی …