بازگشت برق به 10 روستا در منطقه تل نمر استان الحسکه

الحسکه – سانا

با تلاش شبانه روزی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان الحسکه، برق  به 10 روستا در این استان بازگشت.

انور العکله مدیر شرکت برق الحسکه با اعلام خبر فوق افزود: به دنبال حملات رژیم ترکیه به برخی مناطق شبکه برق در بعضی روستاهای استان الحسکه آسیب دید و قطع شد.

وی افزود: با تلاش كاركنان شركت توزيع نيروی برق استان الحسکه، برق به 10 روستا در در منطقه تل نمر در استان الحسکه بازگشت.