کسب 4 جایزه در مسابقه بین المللی مجله فرهنگی المنار توسط شاعران سوری

دمشق -سانا

4 شاعر سوری در مسابقه شعر سال 2020 که توسط  مجله بین المللی فرهنکی  المنار برگزارشد ،  چهار جایزه را کسب کردند

شاعران سوری غازی عبد العزیز ،عبد الکریم سیفو ، فارس دعدوش و محمد خضر جوایزه این مسابقه را دریافت کردند

شایان به ذکر است که این روزنامه المنار در پایتخت ولزی صادر شد .