دولت بریتانیا به از سر گرفته شدن مسابقات لیگ برتر در ماه ژوئن چراغ سبز نشان داد

لندن -سانا

دولت بریتانیا برای بازگشت مسابقات لیگ برتر در ماه ژوئن، درها را باز گذاشته است.

به گرارش خبرگزاری رویترز اولیور داودِن، وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا گفت که ولت بریتانیا برای بازگشت مسابقات لیگ برتر در ماه ژوئن، درها را باز گذاشته است.

وی افزود  : در پی نشست مجدد مسئولان اتحادیه فوتبال و لیگ برتر با مقامات دولتی بریتانیا، مجوز لازم برای شروع مجدد مسابقات از ماه ژوئن صادر شد.