حمله جنگنده های رژیم اشغالگر به نوار غزه

قدس اشغالی – سانا

رسانه‌های فلسطینی از حمله هوایی و توپخانه ‌ای رژیم اشغالگر به نوار محاصره شده غزه خبر دادند.

این رسانه ها توضیح دادند: دیشب جنگنده ها و توپخانه رژیم اشغالگر مناطقی در شرق بیت حانون در شمال نوار غزه و شرق مخیم البریج و روستای حجر الدیک وسطه و جنوب شهر غزه را هدف قرار دادند که به ورود خسارات به زیرساخت ها و املاک فلسطینیان منجر شد.

شایان به ذکر است که نیروهای رژیم اشغالگر با هدف جلوگیری از کار کردن کشاورزان فلسطینی در اراضی شان در اطراف نوار تحت محاصره غزه روزانه به اراضی فلسطینی ها حمله می کنند.

غیاث