یک عضو پارلمان اهل چک: ادامه اعمال تحریم های اقتصادی علیه سوریه غیر اخلاقی و غیر انسانی است

پراگ-سانا

یاروسلاو وولدینا عضو پارلمان چک تاکید کد که ادامه اعمال تحریم های اقتصادی علیه سوریه به ویژه در زمان انتشار ویروس کرونا و مقابله با آن مسئله غیر اخلاقی و غیر انسانی است.

وولدینا به خبرنگار سانا در پراگ گفت: آنهایی که از ادامه اعمال تحریم ها علیه سوریه حمایت می نمایند، از بهانه شعارهای دموکراسی دروغین برای دخالت در امور داخلی سوریه استفاده می کنند.