بارش باران همراه با رعد وبرق در دمشق

شاهد أيضاً

غذاهای متنوع حلبی میراث تاریخی و اجتماعی اهالی حلب است