هیئت نمایندگی جمهوری عربی سوری در دیدار مشورتی مسکو: به کسانی که خواهان شرکت در گفت وگو سوری-سوری بدون مداخلات خارجی در دمشق خوشامد می گوییم

مسکو-سانا

امروز چند جلسه طی دیدار مشورتی که در مسکو بین هیئت نمایندگی جمهوری عربی سوری وشخصیت ها از معارضه برگزار شد، و در آغاز نخستین جلسه به درخواست هیئت نمایندگی سوریه شرکت گنندکان یک دقیقه سکوت به احترام شهدای سوریه از افراد نظامی وغیر نظامی ایستادند، هیئت نمایندگی سوریه همچنین به عدم اشاره شخصیت های معارضه در ارائه شان به مداخلات رژیم صهیونیستی ونقش عمده ی این رژیم را  در صحنه سیاسی به علاوه ترکیا وعربستان وقطر انتقاد کرد.

در حالی که سرپرست هیئت نمایندگی سوریه دکتر بشار الجعفری تاکید کرد که دیدار مشورتی نباید یک رویداد رسانه ای باشد وگفت: به کسانی که خواهان شرکت در گفت وگو سوری-سوری بدون مداخلات خارجی در دمشق خوشامد می گوییم .

ودر پاسخگوی به یکی از شخصیت های معارض درباره حمایت از “آپوزیسیون میانه رو” هیئت نمایندگی گفت: البته ما با میانه روان هستیم اما نه با گروه موسوم به “معارضه میانه رو مسلح” که از حمایت امریکا برخودار است وکسی که سلاح خارج چارچوب قانون کشور حمل می کند او یک تروریست می دانیم.

جعفری تاکید کرد که ایستادگی وپایداری ارتش سوری در مقابله با تروریسم وایستادن ملت سوریه پشت این ارتش، رژیم صهیونیسیتی را به مداخله نظامی آشکار وعلنی ومستقیم در حمایت از گروه های تروریستی وادار کرد.

جعفری تاکید کرد که دولت سوریه به آپوزیسیون ملی مانند شریک خود در روند گفت وگو سوری-سوری می داند لذا باید تلاش دولت ومعارضه متحد شود تا منجر به بازگشت امن وامنیت وثبات به سراسر میهن عزیز مان شود.

ت-م

شاهد أيضاً

تهران: ایران هیچ‌گونه همکاری با «کمیته حقیقت‌یاب» نخواهد داشت

تهران – سانا ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به قطعنامه سیاسی و …