سران اتحادیه اروپا بر سر بسته حمایتی ۵۰۰ میلیارد یوریی در چارچوب تدابیر مقابله با کرونا، به توافق رسیدند

بروکسل- سانا 

سران اتحادیه اروپا پس از چندین روز بحث و چالش توافق کردند که برای نجات اقتصاد اعضای این اتحادیه، بسته حمایتی به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو در نظر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع در اتحادیه اوروپا گفت که وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با برنامه واکنش اضطراری ۵۰۰ میلیارد یورویی برای کاهش رکورد اقتصادی و جبران خسارت‌های مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت کردند.

این توافق در حالی صورت گرفت که وزرای دارایی کشورهای اتحادیه اروپا پس از مذاکرات با مخالفت وزیر دارایی هلند در رابطه با این برنامه کمک مالی روبرو شده بودند.

با وجود این اعضای منطقه یورو بر سر پیشنهاد فرانسه و ایتالیا که خواسته بودند این بسته به عنوان «اوراق قرضه کرونا» میان اعضای منطقه یورو تقسیم شود به توافق نرسیدند.