نیروهای اشغالگر ترکیه مزدوران خود را به شهرک راس العین منتقل تا آنان را در این منطقه به جای ساکنان واقعی آن اسکان دهد

حسكه – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه به اقدامات خصمانه ای خود ادامه می دهند و امروز ده ها تروریست مزدور خود را به شهرک راس العین منتقل تا آنان را در این منطقه به جای ساکنان واقعی آن اسکان دهد.

خبرنگار/سانا/ در حسکه به نقل از منابع محلی گفت: نیروهای اشغالگر ترکیه سه دستگاه اتوبوس حامل خانواده های تروریست ها را وارد شهرک راس العین کرد.

این تروریست‌ها به همراه خانوده‌هایشان در منازلی ساکن می شوند که گروه های تروریستی ساکنان انها را مجبور به کوچ کردند.