احداث پست های نظامی در حومه حسکه و سرقت مقادیری گندم ذخیره شده در حومه شمالی رقه توسط اشغالگر ترکیه

حسکه – رقه – سانا

اشغالگر ترکیه نقض قوانین بین المللی را ادامه می دهد که پست های نظامی را در حومه حسکه احداث و اقدام به سرقت مقادیری گندم ذخیره شده در حومه شمالی رقه کرد.

منابع اهلی گفتند: نیروهای اشغالگر ترکیه اقدام به ایجاد پست نظامی در جنوب شهر راس العین در حومه شمالی حسکه نمودند و تلاش کردند تا نقاط نظامی خود را با همکاری با مزدوران خود تحکیم کنند.

یک منبع در رقه گفت: نیروهای ذکر شده دست به انتقال گندم که قبلا آن را به سرقت بردند، به تل ابیض در حومه شمالی رقه، زدند.

نیروهای ذکر شده مقادیری گندم ذخیره شده در حومه شمالی رقه را به سرقت بردند، و دست به انتقال آن به تل ابیض در حومه شمالی رقه، زدند.