گروسپیچ مجددا خواستار لغو اقدامات اقتصادی اجباری کشورهای غرب علیه سوریه شد

پراگ-سانا

رئیس گروه دوستی پارلمان جمهوری چک با سوریه استانیسلاو گروسپیچ مجددا خواستار لغو اقدامات اقتصادی اجباری کشورهای غرب علیه سوریه شد و اشاره کرد که در روزهای مقابله سوریه با کرونا لغو تحریم های اقتصادی مسئله مهمی است.

گروسپیچ طی یک اظهارنظر به خبرنگار سانا در پراگ گفت: این اقدامات ظالمانه نشانگر گوهر غیر انسانی رفتار کشورهای غرب است.

وی افزود، علیرغم اینکه کشورهای غرب با دشوارها در مقابله با کرونا روبرو می شوند، اما به اعمال تحریم های غیر قانونی علیه سوریه و کشورهای دیگر ادامه می دهند.