منبع رسمی وزارت خارجه: جمهوری عربی سوریه که مردم آن از این تحریم های ناعادلانه رنج بردند..بر اهمیت برداشت فوری و بی قید و شرط همه تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی برای اهداف سیاسی، تأکید می کند

 

 

شاهد أيضاً

مسکو: خواستار افزایش کمک ها به سوریه با هماهنگی با دولت این کشور هستیم..واشنگتن واقعیتها را تحریف می کند

مسكو-سانا روسیه تاکید کرد که انتقاد ایالات متحده از وتوی روسیه و چین درباره پیش …