حملات خمپاره ای اشغالگر ترکیه به روستاهای امن در اطراف شهرک های تل تمر و ابو راسین در حومه حسکه

حسكه-سانا

اشغالگر ترکیه  و مزدوران خود مجددا روستاهای امن در حومه حسکه را مورد حملات خمپاره ای قرار دادند.

خبرنگار سانا گفت: نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران خود بامداد امروز به روستاهای امن در اطراف شهرک های تل تمر و ابو راسین در حومه حسکه را مورد حملات خمپاره ای قرار داد، موجب ورود خسارات مالی در املاک اهالی آن مناطق شد.

منابع اهلی به خبرنگار سانا در حسکه گفتند: مزدوران اشغالگر ترکیه حاضر در روستاهای عنیق الهوی و تپه مندل حملات خمپاره ای و توپخانه ای را به اطراف شهرک های تل تمر و ابو راسین انجام دادند.