تشارنو گرسکی: رفع اقدامات اقتصادی غیر ارادی اروپایی ها علیه سوریه

براتيسلاوا-سانا

رییس سابق دولت اسلواک یان تشارنو گرسکی از اتحادیه اروپا خواهان رفع تدابیر اقتصادی یکجانبه علیه سوریه شد.

وی در اظهارات خود به خبرنگار سانا در برگ گفت: ادامه اعمال این تدابیر توسط اروپایی ها بیانگر آن است که این اتحادیه در برابر سیاست های آمریکا سر فرود آورده است.

شاهد أيضاً

غذاهای متنوع حلبی میراث تاریخی و اجتماعی اهالی حلب است