وزارت بهداشت کشور: 3 مورد جدید مبتلا به ویروس کورونا در سوریه ثبت شد

دمشق-سانا

3 مورد جدید مبتلا به ویروس کورونا در سوریه ثبت شد که هنوز تعداد مبتلایان ثبت شده به 19 مورد رسید ، دو مورد از آنها بهبود یافتند و دو مورد دیگر فوت کردند.

وزارت بهداشت کشور اعلان کرد: 3 مورد جدید مبتلا به ویروس کورونا در کشور ثبت شد که هنوز تعداد مبتلایان ثبت شده به 19 مورد رسید ، دو مورد از آنها بهبود یافتند و دو مورد دیگر فوت کردند.

وزارت در 22 روز ماه میلادی مارس از ثبت اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در سوریه خبر داده بود.