از کار افتادن ایستگاه تولید برق تل تمر در حسکه در اثر حمله جدید ترکیه

حسکه – سانا

ایستگاه تولید برق محله تل تمر واقع در استان حسکه درپی هدف قرار دادن خطوط انتقال برق توسط تهاجم نیرو‌های اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آن‌ها, از کار افتاد.

 مدیرعامل شرکت برق حسکه مهندس انور عکله به خبرنگار سانا تصریح کرد: تهاجم ترکیهء خط تغذیه 66 ک. ف  ایستگاه در منطقه ام کیف وابسته به حومه محله تل تمر را هدف قرار داده وموجب از کار افتادن ایستگاه وقطع برق شد.

وی اشاره کرد که کارگاه های تعمیر واصلاح اکنون مشغول تعمیر هر چه زودتر ایستگاه هستند