یک نماینده پارلمان اسلواکی: ادامه اقدامات اجباری اقتصادی یکجانبه اعمال شده توسط غرب علیه سوریه جنایت علیه بشریت است

پراگ-سانا 

لوبوش بلاها رئیس کمیته اروپایی پارلمان اسلواکی تاکید کرد که ادامه اقدامات اجباری اقتصادی یکجانبه اعمال شده توسط غرب علیه سوریه جنایت علیه بشریت است.

لوبوش بلاها رئیس کمیته اروپایی پارلمان اسلواکی به خبرنگار سانا گفت که ادامه جنگ اقتصادی توسط غرب علیه سوریه و ایران و ونزویلا وجمهوری دموکراتیک خلق کره در وقت تلاش های آنها برای مقابله  با گسترش ویروس کرونا  فقط می توان آنها تلاش برای انجام نسل کشی  توصیف کرد.

بلاها بر ضرورت لغو اقدامات اقتصادی اجباری غرب علیه  این کشوها  در چارچوب  مقابله با شیوع ویروس کرونا تأکید کرد.