برقراری مقررات جدیدی منع آمد و شد در سوریه برای مقابله با کرونا: منع رفت و آمد در همه مناطق سوریه در روزهای جمعه و شنبه از ساعت 12 ظهر تا 6 صبح روز بعد

دمشق – سانا

در راستای اقدامات سوریه برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، مقررات جدیدی منع رفت و آمد صادر شد.

ستاد پیگیری تدابیر مبارزه با کرونا در سوریه اعلام کرد که در راستای مبارزه با ویروس کرونا مقررات منع رفت و آمد در این کشور در روزهای جمعه و شنبه از هر هفته از ساعت 12 ظهر تا 6 صبح روز بعد اجرا می‌شود.

این ستاد همچنین وزارت کشور سوریه را مکلف به اجرا و نظارت بر این مقررات کرده است.

وزارت کشور سوریه نیز تاکید کرد که به طور جدی بر اجرای مقررات منع رفت و آمد که توسط ستاد پیگیری تدابیر مبارزه با کرونا وضع شده، نظارت خواهد کرد.