تخریب خطوط انتقال آب ايستگاه پمپاژ آب “علوک” به شهر الحسکه بر اثر حمله رژیم ترکیه

الحسکه – سانا

بر اثر حمله رژیم ترکیه با خمپاره ها به خط لوله انتقال آب ايستگاه پمپاژ آب “علوک” به شهر الحسکه، خطوط انتقال آب تخریب شدند.

« محمود عكله» مدیرعامل آب استان الحسکه اظهار کرد:‌ در این تعرض که در منطقه “ام الکیف” شمال شهرک تل نمر انجام شده است، خطوط انتقال آب ايستگاه پمپاژ آب “علوک” به شهر الحسکه تخریب شدند.

مدیرعامل آب استان الحسکه گفت:‌ تعیین میزان تخریب و عملیات بازسازی و مرمت و همچنین بررسی‌های فنی توسط کارشناسان انجام می‌شود.