به زودی اعلام پروتکل مشترک درمانی مبتلایان به ویروس کووفید 19 در بیمارستان ها

دمشق-سانا

وزرای بهداشت وامور اداری بومی ومحیط زیست واطلاع رسانی وکشور وآموزش وپرورش وعلوم وتحقیقات علمی با تشکیل یک جلسه اقدامات پیشگرانه متخذه برای مقابله با ویروس کرونا به ویژه مسایل مرتبط به اعمال محدودیت های وپایبندی به دستور العمل های منع رفت وآمد به خصوص در حومه ها را مورد ارزیابی قرار داده اند

در جریان این جلسه که در مقر وزارت بهداشت برگزار شد به مواضیع تحکیم مشارکت جامعه محلی واهالی در عملی کردن اقدامات احتیاطی ومطلع ساختن نهادهای مسئول از اشخاصی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده اند به منظور اطمئینان حاصل کردن از سلامت آن ها وضمانت سلامت اطرافیان خود؛ پرداخته شده است

وزرا مفصلا اهمیت اعلام یک پروتکل مشترک درمانی برای درمان تمام مبتلایان به ویروس جدید کرونا در تمام بیمارستان ها متخصص درمان مبتلایان این ویروس را بررسی کرده اند.

وزیر بهداشت به تولید بعضی اقلام دارویی این پروتکل داخل کشور اشاره کرد وگفت مابقی از اقلام دارویی از خارج وارد می شوند.

در این جلسه مساله مهم اطلاع رسانی که موجب تقویت آگاهی جامعه می شود وضرورت التزام به اجرای اقدامات احتیاطی وماندن در منزل ودوری از ازدحام جمعیت ومراجعه به مراکز بهداشتی ودرمانی اگر علایم از قبیل تب وسرفه ظهور شد, بحث شد.

شاهد أيضاً

آمادگی سفارتخانه‌های سوریه در خارج از کشور برای برگزاری انتخابات در پنجشنبه آینده

پایتخت ها-سانا سفارتخانه های سوریه در بسیاری از کشورهای جهان مقدمات خود را برای برگزاری …