روند ضد عفونی در عده ای از استان های کشور همچنان ادامه دارد

استان ها-سانا

تلاش دولت ومردم در استان ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا از طریق تنظیم کمپین های ضد غفونی وپاکسازی محله های مسکونی وبازارها وخیابان ها وموسسات دولتی ادامه پیدا می کند

در دمشق کارگاه های مربوط به اداره پاکسازی با استفاده از تانکرهای آب وپمپاژ دستی کمپین ضد عفونی در تمام مناطق ومحلات مسکونی دمشق در راستای اجرای اقدامات احتیاطی برای مقابله با ویروس کرونا را اغاز کردند

مدیر اداره پاکسازی در شهرداری مهندس عماد علی به سانا تصریح کرد که کمپین ضد عفونی شامل میدان باب توما واطراف آن وعده ای از محله های مسکونی در دمشق قدیم ومیدان وزاهره وشاغور وجاده مدارس در مزه وجاده فرودگاه واطراف نانوایی احتیاط در مزه ونانوایی ماشینی زاهره واقع در منطقه تضامن وابن عمید در رکن دین علاوه بر میدان شمیدن وخیابان ابن عمید وزینبیه ؛ است

نیز در شهر حمص وسایر شهرهای دیگر در کشور نهادهای دولتی ومردمی عملیات ضد عفونی وپاکسازی تمام ادراه ها وموسسات خدماتی عمومی وخصوصی را ادامه می دهند.

شاهد أيضاً

حماه: تصاویری از بازی امروز تیم حطین با تیم النواعیر 

بازی امروز تیم حطین با تیم النواعیر در حماه پس از ازسرگیری لیگ فوتبال که …