رئیس سازمان جهانی بهداشت : شیوع کرونا در دهها کشور آفریقایی

ژنو -سانا

تدروس آدهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت از گسترش کرونا در دهها کشور آفریقایی خبر داد وگفت: ابتلای ۲۶۵۰ نفر به این ویروس در کشورهای افریقایی تایید شده و کرونا در آفریقا تا کنون ۴۹ قربانی داشته است.

تدروس در توییتر نوشت: سازمان بهداشت جهانی  آماده پشتیبانی از همه کشورها در مبارزه با ویروس کرونا.

وی  تاکید کرد: کشورهایی که سیستم بهداشتی ضعیف تری دارند باید برای مقابله با این ویروس تهاجمی عمل کنند تا موارد اولیه شیوع را پیدا کرده و از انتقال گسترده کرونا جلوگیری کنند.