وزارت کشور: بازداشت 153 نفر از ناقضان مقررات منع آمد وشد

دمشق-سانا

وزارت کشور امشب از بازداشت 153 نفر از کسانی که مقررات منع آمدوشد را نقض کرده اند, خبر داد

وزارت اشاره کرد که بازداشت شدگان به مراجع قضایی متخصص ارجاع خواهند شد

قوانین منع رفت وآمد از ساعت 6 بعد الظهر تا 6 صبح که توسط ستاد دولتی متصدی اجرای راهبرد مقابله با ویروس کرونا ایجاد شد امشب در سراسر کشور وارد مرحله اجرا شد.

در زمان اجرای منع رفت وآمد تمام فروشگاه ها به طور کامل بسته می شوند وبه متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.

شاهد أيضاً

زاخارووا: گزارش سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در مورد سوریه ناقض قانون بین المللی است وبه دستور غربی تهیه وتنظیم شد

مسکو- سانا  سخنگوی وزارت أمور خارجه روسیه ماریا زاخارووا تاکید کرد که گزارش اخیر سازمان …