برای دومین روز رژیم آشغالگر ترکیه و مزدوران آن آب شرب شهر حسکه سوریه را قطع کردند

حسکه – سانا

رژیم آشغالگر ترکیه و مزدوران آن آب آشامیدنی شهر حسکه واقع در شمال شرق سوریه را قطع کرده‌اند.

مدیر کل مؤسسه آب در استان الحسکه گفت: برای دومین روز متوالی، رژیم آشغالگر ترکیه و مزدوران آن آب شرب شهر حسکه و محلات مسکونی اطراف آن را از ایستگاه پمپاژ آب چاه های علوک که منبع اصلی آب شرب در حسکه محسوب می شود، قطع کردند.