معاون وزیر دفاع روسیه : آمریکا سرمایه‌های ملی سوریه را غارت می‌کند و در عین حال واردات انرژی را به این کشور ممنوع می‌کند. این بر خلاف قوانین بین المللی بشر دوستانه است

مسکو –سانا

الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه  تاکید کرد که : آمریکا سرمایه‌های ملی سوریه را غارت می‌کند و در عین حال واردات انرژی را به این کشور ممنوع می‌کند. این بر خلاف قوانین بین المللی بشر دوستانه است:.

وی در مصاحبه با روزنامه “ایزوستیا” گفت: آمریکا به صورت بی شرمانه سرمایه‌های ملی سوریه را غارت می‌کند و در عین حال واردات انرژی را به این کشور ممنوع می‌کند. این بر خلاف قوانین بین المللی بشر دوستانه است