تامین تجهیزات موردنیاز بیمارستان‌های دانشگاهی به منظور مقابله با کرونا

دمشق – سانا

معاون رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه دمشق گفت : جهت مقابله با کرونا اتاق های قرنطینه تجهیز شده است.

دکتر مروان حلبی معاون رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه دمشق گفت : برای مقابله با ویروس کرونا دو استراتژی مهم در نظر گرفته شده است که استراتژی اول تجهیز اتاق های قرنطینه در بیمارستان های دانشگاهی، استراتژی دوم پیگیری تحولات علمی مربوط به تشخیص موارد ابتلا به بیماری کرونا و ایجاد پروتکل های پزشکی مرتبط با آن است.

وی افزود: تا اکنون اتاق های قرنطینه در بیمارستان های المواساه و الاسد و کودکان با تیم های پزشکی اختصاصی تجهیز شده است.