گروسبیچ خواستار لغو اقدامات اقتصادی ناعادلانه علیه سوریه شد

پراگ-سانا

«استانیسلاو گروسبیچ»، رئیس کمیته دوستی پارلمانی چک و سوریه امروز مجددا خواستار لغو اقدامات اقتصادی ناعادلانه علیه سوریه و همکاری با این کشور برای از بین بردن گروه های تروریستی باقیمانده در آن، شد.

گروسبیچ با تاکید بر ضرورت حمایت از سوریه و کمک در بازسازی آن، توضیح داد: جهان باید سپاسگزار مردم سوریه باشد زیرا این مردم به نمایندگی از کل جهان با تروریسم مبارزه می کند.