بازگشایی جاده  بین‌المللی حما – حلب در منطقه معرحطاط

ادلب -سانا 

دیروز جاده  بین‌المللی حما – حلب در منطقه معرحطاط  پس از برداشتن موانع که نیروهای اشغالگر ترکیه درمنطقه موسوم به ” نقطه ترکیه ” برپا کردند ، بازگشایی شد

خبرنگار سانا گفت که وسائل حمل و نقل پس از برادشتن موانعی که توسط اشغالگرترکیه ساخته شده است ، در امتداد جاده بین المللی در شهرک معرحطاط بین خان شیخون و معره النعمان آغاز حرکت کرد.