شهادت یک شهروند در پی انفجار بمب در دوراهی الدحادیل

دمشق -سانا

یک شهروند در انفجار بمبی که در خودرویش کار گذاشته شده بود در دوراهی الدحادیل به شهادت رسید.

یک منبع در فرماندهی دمشق به خبرنگار سانا گفت یک شهروند بر اثر انفجار بمبی که تروریست ها در خودروی وی کار گذاشته بودند در دوراهی الدحادیل در دمشق به شهادت رسید.