گروسپیچ اقدامات جنایتکارانه تروریست های حمایت شده توسط ترکیه علیه اهالی شمال شرق سوریه را مورد محکومیت قرار داد

پراگ-سانا

استانیسلاو گروسپیچ، رئیس گروه دوستی پارلمان چک با سوریه اقدامات جنایتکارانه تروریست های حمایت شده توسط ترکیه علیه اهالی شمال شرق سوریه را مورد محکومیت قرار داد.

گروسپیچ طی اظهار نظر به خبرنگار سانا در پراگ گفت: عناصر این گروه های تروریستی و حامیان آنها نه تنها اموال مردم را غارت می کنند ، بلکه آثار باستانی را که مستند تاریخ تمدن سوریه است نیز به سرقت می برند.

وی اشاره کرد: این اقدامات نشانگر انحطاط اخلاقی اشغالگران ترکیه و ابزارهای تروریستی آن ست.

وی اعتماد خود را به اینکه ارتش عربی سوریه قادر باشد که سوریه را از بحران عمیق بیرون بیاورد، و تمام خاک این کشور را از لوث تروریسم آزاد می کند، ابراز کرد.