درپی سقوط قیمت نفت، بورس کشورهای عرب خلیج خسارت های شدیدی را ثبت کرد

دبی-سانا

بازارهای مالی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس روز دوشنبه در پی سقوط حدود 20 درصدی قیمت نفت  خسارت‌های زیادی را ثبت کردند.

خبرگزاری فرانس برس روز دوشنبه از کاهش  10درصدی بورس کویتخبر داد و افزود: این کاهش مقامات مالی را مجبور کرد تا تجارت را در این بازار متوقف کنند.

بر اساس این گزارش شاخص بازار بوس دبی  9 درصد و شاخص بازار ابوظبی نیز 8 درصد کاهش یافت.

همچنین خسارت های شدیدی وارد بازار های مالی عربستان سعودی شده که شاخص عمومی آن 9.1 درصدی کاهش یافت در حالیکه قیمت سهم شرکت آرامکو 10 درصدی افت کرد.