کمیته حمایت از مقاومت فلسطینی در لبنان تجواز رژیم صهیونیستی علیه سوریه را محکوم می کند

بیروت-سانا

کمیته حمایت از مقاومت فلسطینی در لبنان تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی یکشنبه گذشته علیه سوریه را محکوم کرد.

کمیته حمایت از مقاومت فلسطینی در یک بیانیه تاکید کرد که این تجاوز در چارچوب طرح توطئه موسوم  به” معامله قرن”  که توسط دونالد ترامپ رئیس ایالات متحده مطرح شده است. ویک اقدام نومیدانه برای نجات وی از بحرانهای پی در پی خود در جهان به ویژه در خاورمیانه ومنطقه عربی وبرای نجات رژیم صهیونیستی از بحران کنونی وشکست خود در تحمیل شرایط جدید برای درگیری در منطقه است.

حسین