بقایای تروریست  های داعش یک قتل عام علیه 11 شهروند در منطقه السبخه دربادیه سوریه مرتکب شدند

الرقه-سانا

امروز، بقایای گروه تروریستی داعش یک قتل عام علیه 11 شهروند بی گناه هنگام چرای گوسفندان خود در بادیه السبخه جنوب استان الرقه نزد منطقه 55 کیلومتر که در آن نیروهای اشغالگر آمریکایی به طور غیر قانونی مستقر هستند، مرتکب شدند.

منابع اهلی یاد کردند که چندین نفر از افراد گروه تروریستی داعش یک قتل عام علیه 11 غیر نظامی هنگام چرایی گوسفندان خود در اطراف روستای “علی الغانم” و” زور شمر” شرق شهرک السبخه مرتکب شدند، وبا شلیک مستقیم گلوله بر سرشان آنها را به قتل رساندند.

حسین

شاهد أيضاً

طرح موسسه عمومی سینما برای تشویق شهروندان برای ماندن در خانه

دمشق – سانا موسسه عمومی سینما جهت تشویق شهروندان برای ماندن در خانه طرح /سینما …