حفتر: اردوغان با استفاده از آتش بس در طرابلس تروریست های خود را از سوریه به لیبی می فرستد

تریپولی -سانا

خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی تاکید کرد که رژیم ترکیه، با استفاده از آتش بس در لیبی  انتقال تروریست ها را ادامه می دهد و قطعنامه های کنفرانس بین المللی برلین را که بر لزوم توقف مداخله های خارجی در امور لیبی، نقض می کند.

حفتر طی مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک، اشاره کرد که رژیم ترکیه با دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در لیبی از آتش بس در لیبی برای انتقال تروریست ها از سوریه به لیبی سوء استفاده می کنند و یک نقض صریح آتش بس و قطعنامه های کنفرانس بین المللی یرلین محسوب می شود.

وی اظهار داشت: ما حق پاسخگویی به این نقض ها و حق ما را برای مقابله با این حمله ترکیه به کشورمان که این یک اشغال واقعی نیروهای یک کشور خارجی کشور ما محسوب می شود، محفوظ می دانیم.

وی همچنین تصریح کرد: نیروهای مسلح، وضعیت طرابلس را ارزیابی می‌کنند و با همه طرف‌های بین‌المللی در تماس هستند و اگر جامعه بین‌الملل در قبال اشغال لیبی توسط ترکیه، مسئولیتی بر عهده نگیرد، برای هر احتمالی آمادگی داریم.

حفتر در ادامه افزود: اگر گفت‌وگوهای ژنو منجر به برقراری امنیت و صلح برای کشور و ملت ما و اخراج مزدوران نشود، پس نیرو‌های مسلح برای حمایت از شهروندان و حفظ حاکمیت کشور و مرز‌ها از اشغالگری عثمانی ترکیه و طمع خیالی اردوغان به وظیفه خود عمل خواهند کرد.