طراونه: لزوم توقف دخالت خارجی در سوریه وضمان سلامت ارضی این کشور

آتن-سانا

رئیس مجلس اردن عاطق طراونه بر ضرورت توقف تمام اشکال دخالت خارجی در سوریه وارائه از حمایت روندهای ایجاد راه حل سیاسی که حافظ سلامتی و وحدت ارضی این کشور می باشد, تاکید کرد.

خبرگزاری بترا اردن به نقل از طراونه که در راس یک هیئت پارلمانی در فعالیت دوره 14 مجمع پارلمانی کشورهای مدیترانه که اکنون در پایتخت یونان آتن منعقد می شود, مشارکت می کند: سوریه قدرتمند وامن شده وبا ثبات ومتحد یک ضرورت است وبه نفع تمام منطقه می باشد.

وی ضمن محکوم کردن توسل به راه حل نظامی وتبدیل منطقه به یک میدان برای جنگ های نیابتی , گفت: این اقدامات را تبعات وپیامدهای وخیم علیه همگان خواهد داشت.

طراونه از جانبداری آشکار مقامات آمریکایی از رژیم اشغالگر صهیونیستی وموضع آمریکا نسبت به جولان اشغالی سوری وبه رسیمت شناختن قدس به عنوان پایتخت “اسرائیل” محکوم کرد

وی افزود: این تدابیر موجب تداوم مناقشه وتنش در منطقه خواهد بود.

شاهد أيضاً

وضعیت آب و هوا 30 مارس 2020

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوا اطلاع داد. …