دستگیری 5 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی -سانا

نیروهای اشغالگر صهیونیست 5 فلسطینی را در مناطق مختلف در کرانه باختری دستگیر کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “وفا”، نظامیان رژیم صهیونیستی 5 فلسطینی را در جریان یورش به خانه های آنان در روستاها و شهرک هایی در “سلفیت”، “رام الله”، “طولکرم ” و “قدس اشغالی” بازداشت کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.