اولین پرواز از دمشق به فرودگاه بین المللی حلب پس از ۸ سال

اولین پرواز از دمشق به فرودگاه بین المللی حلب پس از ۸ سال