/تصاویر/…بازگشایی گذرگاه در مجیزر واقع غرب سراقب برای اطمینان از خروج غیرنظامیان از مناطق انتشار تروریست ها در ادلب

ادلب-سانا

خبرنگار سانا گزارش داد: یگان های ارتش سوریه و مقامات ذیربط یک گذرگاه بشردوستانه در مجیرز واقع غرب سراقب برای تامین امنیت خروج غیرنظامیان از مناطق حضور تروریست ها در ادلب ایجاد کرده است.

نور