شهرک “کفرحمره” در جاده حلب-اعزاز واقع در حومه شمالی غربی حلب پس از پاکسازی آن از تروریسم

حلب-سانا

دوربین /سانا/ با یگان های ارتش در شهرک “کفرحمره” در حومه شمالی غربی حلب در جاده حلب-اعزاز پس از پاکسازی آن از تروریسم را همراهی کرد.

 

 

نور