از بین بردن موانع خاکی در جاده بین المللی حلب-دمشق در ورودی غربی حلب

حلب-سانا

در راستای بازگشت زندگی به حالت طبیعی خود، خبرنگار سانا در حلب از رفع موانع خاکی ای که در جاده بین المللی حلب-دمشق در ورودی غربی حلب که ایجاد شده بود، خبر داد.

خبرنگار سانا اعلام کرد که کارگران و خودروهای اداره های دولتی در حلب پس از تکمیل آزادسازی مناطق همسایه جاده بین المللی دمشق-حلب  آغاز به از بین بردن انقاض و موانع خاکی در آن جاده نمودند.

شاهد أيضاً

شرکت عمومی حمل و نقل در راستای اقدامات احتیاطی دولت برای مقابله با ویروس کرونا اقدام به ضدعفونی دستگاه های اتوبوس عمومی در شهر حلب کرد